FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE

onemocnění, které lze léčit

Co je FH?


Jde o geneticky podmíněnou metabolickou odchylku struktury či tvorby takzvaného LDL receptoru, který je normálně přítomen na povrchu jaterní buňky a zprostředkovává vychytávání LDL-cholesterolu z oběhu. Genetická porucha může spočívat i v genu pro apolipoprotein B-100, který zprostředkovává vazbu LDL-cholesterolu na tento receptor.

LDL-cholesterol je „zlý“ cholesterol, který se ukládá ve stěně cév a významně přispívá k rozvoji aterosklerózy (kornatění cév). Ateroskleróza se u postižených projevuje časně, zpravidla mezi 35. a 60. rokem věku, a to v podobě ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, ischemické choroby dolních končetin nebo cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice).

V důsledku genetické odchylky je porušena funkce LDL receptoru a dochází ke hromadění LDL-cholesterolu v krevní plazmě. U postižených osob jsou hladiny celkového i LDL-cholesterolu vždy výrazně zvýšeny, často jsou hodnoty celkového cholesterolu vyšší než 8 nebo 9 mmol/l. Cholesterol se může usazovat i v dalších tkáních ve formě takzvaných xantelasmat očních víček (drobných žlutavých bulek naplněných tukem), šlachových xantomů (podkožních hrbolků na hřbetu ruky a prstech, na lokti, koleni nebo zadním kotníku v podobě ztluštělé Achillovy šlachy) nebo bělavého proužku kolem oční duhovky.

Familiární hypercholesterolemie se mezi příbuznými přenáší autozomálně dominantně, což znamená, že v případě postižení jednoho z rodičů je pravděpodobnost onemocnění u dětí bez ohledu na jejich pohlaví 50%, a postiženo je také 50% sourozenců každého pacienta. Frekvence výskytu familiární hypercholesterolemie v populaci je asi 1:500, v České republice je tedy postiženo cca 20 000 jedinců. Familiární hypercholesterolemie není nakažlivé onemocnění, to znamená, že se nepřenáší běžným osobním kontaktem s nemocným nebo s jeho tělesnými tekutinami.

Příběhy pacientů


Podobně se odvíjí řada rozhovorů. U lékaře jsme nakloněni uposlechnout rady o změně životosprávy a léčbě, ale „rada moudrého kamaráda“ je nám bližší. S úlevou zase pokračujeme ve vyjetých kolejích. A navíc – na nějaké změny, stravovací návyky a pohyb, přece teď nemáme čas.

Napadá mě srovnání. Kdo se přizná, že jeho oblíbeným předmětem je matematika? Na základní škole? Ani náhodou, většinou jste odsouzeni k izolaci. Na střední? Tolerují vás jako exota. Nedávno jsem sledovala v televizi reportáž, jak obtížné je pro firmu opravující letecké motory obsadit

Aktuality


11. 2. 2019
Když budou pacienti mlčet, ke změnám nedojde

S předsedkyní spolku Diagnóza FH, z.s., Mgr. Zdeňkou Cimickou jsme si povídali o významu pacientských organizací, o tom,co nabízejí nemocným a jejich rodinám a jak se dnes proměňuje pohled společnosti na tzv. organizovaného pacienta. Více ZDE.

Mám FH?


Máte podezření, že máte FH? Vyplňte do následujícího krátkého dotazníku dostupné údaje a vyčkejte, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Online dotazník

Jsem
Věk

Uveďte hodnoty krevních tuků pokud možno z doby, kdy jste nebral(a) žádné cholesterol snižující léky: